Ik heb het gesprek met Hanneke als zeer laagdrempelig en prettig ervaren. Het was net alsof ik haar al jarenlang kende en durfde haar daarom ook vragen te stellen die ik niet zo snel aan iemand anders of een notaris zou stellen.
Tijdens ons gesprek kwam haar enorme brede vakkennis naar voren m.b.t. erven en nalatenschap. Het heeft mij meer inzicht gegeven in onduidelijkheden hieromtrent en dat heeft mij veel rust gegeven. Fijn te weten dat dit gesprek in goed vertrouwen plaats heeft kunnen vinden en ik zal me in de toekomst zeker weer tot haar wenden mocht ik weer vragen hebben m.b.t. financiële kwesties.